A szerzõi jogokról


Tudnivalók a szerzõi jogi kérdésekrõl. 

Az EDITIO MUSICA BUDAPEST zenemûkiadó tájékoztatójából idézve adjuk közre a következõ információkat:

 

"A zenemûvek a hatályos magyar Szerzõi Jogi Törvény (1999. évi LXXVI. törvény) és a nemzetközi jogszabályok szerint a szerzõ életében és halála után hetven évig védettek. Szerzõnek számít nemcsak a zeneszerzõ, hanem a szövegíró és az átdolgozó is.

A jogvédett mûvek sem egészben, sem részleteiben nem másolhatók reprográfiai eszközökkel (fénymásoló, szkenner, fényképezõgép, stb.), kivéve archiválási és tudományos kutatási céllal.

Jogvédett kottát sem magáncélra, sem nyilvános könyvtári ellátás, sem egyéb belsõ intézményi cél érdekében nem szabad másolni, (Szjt. 35. § (1) és (4) bek., 21. § (1) bek., 33. § (4) bek., 38. § (5) bek.) azaz tiltott a kották másolása tanórai oktatás keretében, zenei versenyek és más fellépések okán és az otthoni gyakorlás érdekében is.

kottagyûjtemények a szerzõi jogi törvény 7. § alapján az egyéni-eredeti szerkesztésre tekintettel élvezhetnek szerzõi jogi védelmet attól függetlenül, hogy a gyûjteményben szereplõ mûvek védelem alatt állnak-e. A pedagógiai céllal készült kottagyûjtemények esetében az eredeti (és már nem jogvédett) mûvekhez hozzáadott értékek miatt (oktatást és elõadást segítõ megjegyzések, instrukciók, átdolgozás, hangszerelés) a szerkesztés egyéni-eredeti jellegének illetve az önálló alkotásnak a feltétele teljesül.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a tiltott kottamásolási tevékenységnek súlyos jogi (polgári peres és büntetõügyi) következményei lehetnek.

Nem jogvédett mûvet tartalmazó kiadvány esetében a kiadó által elvégzett kutatási, közreadási, kottagrafikai, nyomdai és kereskedelmi munka megbecsülését kérjük, amely lehetõvé tette a mû eljuttatását Önhöz.

Ha Ön lemásol egy kottakiadványt, törvényt sérthet, de mindenképp megfosztja a kiadvány létrehozóját a munkájáért, szellemi tulajdonáért járó jogos juttatástól.

Kérjük ezért, hogy ne készítsen másolatot egyetlen kottaoldalról sem, ne adja, és ne vegye kölcsön a kiadványt lemásolás céljából.

A kották illegális fénymásolásához való hozzáállásunkban a törvényi tiltáson túl a tisztelet a kulcsszó. A szerzõ, akinek a mûvét elõadva tanulunk, tanítunk, sikert aratunk, pénzt keresünk vagy „csak” örömünket leljük, megérdemli azt a tiszteletet, hogy nem fosztjuk meg a kotta eladása után neki vagy jogutódjának járó honoráriumtól. Ez a díj ugyanis benne van a kotta árában. A kiadványok szerzõje, szerkesztõje, közreadója kiadói szerzõdést köt zenemûkiadónkkal mûvének, szellemi tulajdonának kizárólagos felhasználásra. Ez a szerzõdés kimondja, hogy mûvét csak zenemûkiadónk többszörözheti és árusíthatja. A bevételbõl a szerzõ vagy jogutódja részesedik, ez megélhetésének részét képezi.

A zenemûkiadó a hivatalosan eladott kották száma alapján fizeti a szerzõi honoráriumot, ez alapján dönt az utánnyomásokról, a szerzõ új mûveinek kiadásáról. Az illegális fénymásolás ezért végül is azt eredményezi, hogy ritkulnak és drágulnak az utánnyomások és kevesebb új kotta jelenik meg. Hosszú távon az is rosszul jár, aki pillanatnyi hasznot remélt az „ingyen másolt” kottából…

Köszönjük, hogy tiszteletben tartja a szerzõk jogait, és nagyra becsüljük együttmûködését, ami lehetõvé teszi a kottakiadás fennmaradását, fejlõdését, a kiadványok árának elfogadható szinten tartását.

 

Kották az Interneten

Sokan találkoznak az Interneten letölthetõ kottákat kínáló oldalakkal, fórumokkal. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon jogszerûen járunk-e el, ha ellenõrizetlen forrásból töltünk le kottákat.

A Szerzõi Jogi Törvény nagyon világosan rendelkezik arról, hogy kotta reprográfiai eszközökkel (pl. fénymásoló, szkenner) még magáncélra sem többszörözhetõ. Kivétel ez alól csak az archiválási vagy tudományos kutatási célra készített másolat. Archiválási célnak csak azt a tevékenységet tekinthetjük, amikor a saját magunk által vásárolt vagy legálisan birtokolt kottáról azért készítünk (egyetlen) másolatot, hogy annak tartalmát saját magunk számára az eredeti kotta esetleges sérülésekor is megõrizzük.

Egy kotta Interneten található nyilvános helyre való feltöltésekor, onnan való letöltésekor minden esetben létrejön egy újabb másolat a kottáról. Ez a törvény értelmében illegális, hacsak a másoló nem jogosult rá. Jogosult pedig csak az lehet, akit a másolásra, fel- és letöltésre a szerzõ vagy képviselõje feljogosít (pl. egy hivatalos online kottaboltban történt vásárlás által).

Hasonlóképpen jogsértõ tevékenység egy jogvédett kotta beszkennelése, és e-mailben vagy más módon történõ elküldése, többszörözése.

Könnyû megbizonyosodni arról, hogy egy kotta jogvédett-e, és arról is, hogy az adott weboldal jogosult-e másolatot kínálni a kottából:

- Jogvédett minden mû, amelynek szerzõje vagy bármelyik társszerzõje él, vagy 70 ével belül hunyt el.

- Letölthetõ másolatot csak a szerzõ, vagy az általa megbízott zenemûkiadó illetve kottakereskedõ cég hivatalos weblapja kínálhat. (Néhány legális oldal: www.kotta.info   www.sheetmusicdirect.com   www.notafina.de

- Fórumokon, fájlmegosztó oldalakon terjedõ kották szinte biztosan illegális másolatok.

A zenemûkiadók informatikai és jogi szakemberek közremûködésével fellépnek az internetes kotta-kalózkodás ellen.

Kérjük, hogy tartsa tiszteletben a szerzõi jogokat, ne töltsön fel és le lopott szellemi tulajdont.

 

A Szerzõi Jogi Törvény 2004-es módosításáról

A nemzetközi szerzõi jogi törvényekhez hasonlóan, a hatályos magyar törvény is védi a zenemûvek szerzõi jogát. A mûvek a szerzõ életében, és halála után még 70 évig csak a szerzõ, illetve képviselõje (jogutódja, zenemûkiadója) engedélyével másolhatók.

nemasolj.gif

A szerzõi jogi törvény 2004-ben elfogadott módosítását követõen a kották többszörözésére speciális szabályok vonatkoznak. Ellentétben más típusú szerzõi mûvekkel, a kották kizárólag a törvényben felsorolt intézmények által (pl. könyvtár, oktatási intézmény, múzeum) és kizárólag tudományos kutatás vagy archiválás céljából többszörözhetõk, másolhatók. Kottát azonban sem magáncélra, sem nyilvános könyvtári ellátás, sem egyéb belsõ intézményi cél érdekében nem lehet másolni. (Szjt. 35. § (1) és (4) bek., 21. § (1) bek., 33. § (4) bek., 38. § (5) bek.) Ennek megfelelõen a zeneiskolák növendékei és a zenészek által saját tanulmányaik és munkájuk könnyítése érdekében végzett kottamásolás jogellenes.

A szerzõk és a kottakiadványokat elkészítõ kiadók csak a hivatalosan kiadott és eladott példányok után részesülnek a munkájukért járó jogos díjazásban. A másolás meglopja õket.

Kérjük Önöket, hogy emeljék fel szavukat az illegális másolás ellen, ha ilyet tapasztalnak.

A jogtulajdonos megalapozott gyanú esetén ellenõrzést kezdeményezhet a zeneiskolákban, a koncerttermekben, és törvénysértés esetén eljárást indíthat.

A bíróság ítéletében kötelezheti a jogsértõt a másolatok megsemmisítésére, a jogsértés felhagyására, kártérítés és perköltség megfizetésére, de súlyosabb esetben akár közmunka vagy szabadságvesztés büntetést is kiróhat.

Tiszteljük a szerzõk és a kiadók jogait, munkáját! Becsüljük meg a magyar zenemûkiadást!

Ne adjunk lopott fénymásolatokat a kultúrát, mûvészetet tanuló gyermekek kezébe!"

 

Ez a tájékoztató alapjaiban befolyásolja gyermekkarunk tevékenységét!

Eddig is a törvényt tisztelve jártunk el, törekedtünk az eredeti kották használatára, de ismerjük a magyar gyakorlatot!

Jelen pillanatban a felkészülésünket nem befolyásolja ez az új helyzet, március 15-ig megoldott a probléma. Ezt követõen merül fel több kérdés!

Milyen forrásokból, hogyan tudjuk megoldani a Campanella kottákkal való ellátását?

Államtitkári tájékoztatást várunk, az oktatási intézmények sajátos helyzetére való tekintettel.

Lehet, hogy ez segít, illetve szabad felhasználókká válhatunk. Erre késõbb tudunk csak választ adni, lehet, hogy hónapok telnek el!

Kérem, ha ötletük, vagy bármilyen megoldási javaslatuk van, tájékoztassanak, hogy tovább énekelhessünk, muzsikálhassunk az Europa Cantat 2015 évében!

Megtisztelõ figyelmüket köszönöm!

Üdvözlettel: Schóber Tamás

 

 

 

Bordó Schtudioton sima füzet B5- ös méretben/ Claret Schtudioton exercise book, blank, size: B5
635 HUF/ 2,5 EUR

Hamarosan elérhető: dalok.hu, Apple Music, Spotify
Indulók
820 HUF/ 4 EUR/ 5 USD

Schtudioton jegyzettömb kicsi-nagy, többféle színben/ small and big Schtudioton notebooks in big variety of colours
254-381 HUF/ 1 -1,5 EUR

Már kapható: dalok.hu, Apple Music, Spotify
Lúdas Matyi
2050Ft/ 10 EUR/ 12 USD

Bordó Schtudioton négyzethálós füzet B5- ös méretben/ Claret Schtudioton exercise book, squared, size: B5
635 HUF/ 2,5 EUR