Munkásság


 

Schóber Tamás (szül. Magyarország, Pécs,1963. jún. 5.) Édesanyja: Füredi Teréz  édesapja: Schóber János második gyermekeként. Testvére ifj. Schóber János, aki nála 8 évvel idõsebb. Feleségével, Kozma Mártával 1990-ben kötnek házasságot. Két gyermekük született. Schóber Soma 1995-ben, Schóber Sára 1996-ban. Általános iskolai tanulmányait a pécsi Mátyás király utcai általános iskolában végezte, majd a Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett (1981). A Janus Pannonius Tudományegyetem (ma Pécsi Tudományegyetem) ének-zene-trombita-népmûvelés szakát elvégezve (1986), (tanszéki vélemény alapján) tanári-karnagyi munkáját az anyaintézmény 1. Sz. Gyakorló Általános Iskolájában kezdte. Egy esztendõ elteltével szakvezetõ tanári megbízást kapott, amit azóta is folyamatosan gyakorol. Önmagát képezve karnagyi, zeneszerzõi tanulmányokat folytat Budapesten (1987-1993). 2005-ben elvégzi a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet. Tanárai-többek között: Péczely Lászlóné (általános iskola), Nagy Ernõ (gimnázium), Tillai Aurél(JPTE), Párkai István, Stark Tibor, Földes Imre (Budapest)-igen mély benyomást tesznek rá, ekkor fogant meg benne az új alapokra helyezendõ zenehallgatási koncepció megalkotása. Az éveken át dédelgetett elgondolás 1996-ban valósulhatott meg, mikor Baranya megye ének-zene szaktanácsadójaként felfigyelt rá egy országos jelentõségû tankönyvkiadó, aki fantáziát látva az új koncepcióban, azonnal bevezette azt. Ez az elgondolás egy 12 CD-s sorozatban realizálódott, ami több mint másfél évtizede állja folyamatos korrekciók mellett az idõk próbáját. Ekkor a tankönyvek bírálatára is felkérték, melyeket Tihanyi József kollégájával közösen korrigáltak. Átütõ sikert jelentett ez a munka a magyar ének-zene oktatásban, hisz ez az anyag jelent meg elõször CD formátumban, kiváló hangminõséget produkálva, melyek a pécsi do-lá stúdió, Dobos László munkáját dicsérik. A hanganyagok megalkotása után annak gyakorlati alkalmazásáról akkreditált elõadás-sorozatokat tartott tanítóknak, tanároknak, karnagyoknak országszerte. Mindemellett aktív részese a magyar zeneéletnek, annak több mûfajában is otthonosan mozog. 1979-tõl gimnáziumának fúvószenekarát vezeti Nesz György hirtelen betegsége bekövetkeztével. 1981-1982-ben A Magyar Néphadsereg Reggiment Zenekarának trombitása, mely zenekarral megnyerik a honvédség Ki Mit Tud? országos tehetségkutató versenyét. 1980-1984-ig a Pécsi Spirituálé Együttes vezetõje, basszistája, (nem öszzetévesztendõ a Komlói Spirituálé Együttessel, akik Pécsre költözésükkor ugyanezt a nevet vették fel. Ezután kb. 3 évig párhuzamosan két azonos nevû együttes dolgozott Pécsett. Ezt követõen átengedték az eredetileg õket illetõ nevet a komlóiaknak.) mellyel a Ki Mit Tud? MTV elsõ kamerás  válogatójáig tudtak eljutni. 1982-1983-ban a pécsi Spektrum Jazz Együttes trombitása. 1982-1988 között a Pécsi Nyári Színház zenés produkcióinak betanító karnagya, énekese. 1985-ben a bólyi zeneiskola, a Bólyi Ifjúsági Fúvószenekar alapítója, 1987-ig rézfúvótanára, szolfézs-zeneelmélet tanára, karmestere. 1986-tól iskolai kórusokat vezet, 1986-1998-ig a Pannon Volán Bartók Béla Férfikar másodkarnagya, 1994-1998-ig a szigetvári Tinódi Vegyeskar karnagya. 1982- a Baranya Big Band Jazz Orchestra trombitása, majd 1987-1990-ig karmestere és vezetõje. 1996-ban zenemûkiadót alapít, országszerte készít hangfelvételeket neves együttesekkel. Zenekarával 1988-ban az Europa Cantat több ezer énekesét kíséri, együtt dolgozik (többek között: Antal Imre, Szakácsi Sándor, Molnár Piroska, Helyei László, Lang Györgyi, Kulka János, Vári Éva, Szegvári Menyhért, Lovasi András, Berecz András, Csukás István, Pécsi Géza, a Ghymes Együttes stb. Szepes Máriával bensõséges kapcsolatot ápol levélben, késõbb hosszas telefonbeszélgetésekben cserélnek gondolatokat.) Oscar Peterson utódjával aki a Manhattan Transfer Énekegyüttes zongoristája, sõt az énekegyüttes akkori tenoristája is velük énekel ez alkalommal. Karnagyként bejárja Európát, vendégszereplésen, kórusversenyen Kanada (British Columbia, Vancouver Island sziget) és az Egyesült Államok közönsége is szeretettel fogadja. (Los Angeles, Tucson, Las Vegas, Portland, San Fransisco, Seatle stb.). Ekkor rövid idõre Mexicóba is ellátogat.  Kína közönsége is megismerkedik mûveivel, feldolgozásaival. Kínában részt vesz a Campanella Gyermekkarral a VI. Kórusolimpián,(Shaoxing) ahol ezüst  minõsítést érnek el. Ezen világrendezvényen egyedül õk képviselik Magyarországot. Énekelnek a Shanghaj Expón  a Magyar Pavilonban, fogadja õket a magyar konzul, eljutnak Pekingbe, sõt a Kínai Nagy Falon is adnak koncertet. Hazánkat népszerûsítik, a magyar zeneszerzõk mûveit hitelesen, hihetetlen népszerûséggel tolmácsolják. Híd szerepet tölt be az idõsebb és a mai zeneszerzõ generációk között. Ennek gyümölcseként adaptálja zongorára Decsényi János: Kati dalai c. cikusát, melyet a Pécsi Kodály Központban mutatnak be 2013.12.15-én, a zeneszerzõ jelenlétében. A pécsi Kodály Központban mutatják be 2014.03.22-én Carl Orff: Carmina Burána c. mûvét, melyben karigazgatói feladatokat látott el. Az elõadók:  MR énekkar, MR zenekar és a Campanella Gyermekkar. Vezényelt: Kobayashi Ken Ichiro. Zeneszerzõként több mint 160 mûvet alkotott, több szerzõi CD-je (Baranya Big Band 1998-zeneszerzés, hangszerelés; Pécs , a mediterrán hangulatok városa 2001; Emil 2003; Kölyököröm 2006; Novemberi mise, Missa mosso 2009- zeneszerzés; "Európa Kulturális Fõvárosa 2010- Hangulatok emlékek"; Hanyományok, értékek; valamint a "Pécs, kulturális világváros" címû 2010-zeneszerzés, hangszerelés. Négy színpadi mûve (Két lotti 1993; Lúdas Matyi 1998; Emil 2003; A pad 2010) látott napvilágot. Énekkari és hangszeres zenéi jelentek meg (Novemberi mise 2007; Missa mosso, km.: Szekszárd Big Band, mûvészeti vez.: Pecze István, hangszerelés: Gráf Ádám 2008; Vonósrapszódia - I. vonósnégyes 2008.). Zenei együtteseivel nemzetközi és hazai kórusversenyeken számos I., II., III. díj kitüntetõ oklevél, különdíj és a francia TV5 zenei pályázatának díjnyertese (1995). Ezenfelül a Magyar Hanglemezgyártók Szövetsége a 2007. esztendõben négy aranylemezt és egy platinalemezt adott át munkája elismeréséül. Folyamatosan nyer zeneszerzõknek kiírt pályázatokat. Szignáljai európai és világrendezvényeken egyaránt felcsendülnek. Mûveit a hazai tv- és rádióállomások mellett már a külföldi rádióadók is rendszeresen mûsorra tûzik. Eddigi legátfogóbb alkotása (Dobos Lászlóval közösen) egy 10 CD-t tartalmazó Zenehallgatási Antológia, mely tanítási, zeneszerzõi, karnagyi, pedagógiai tapasztalatait sûríti egy átfogó oktatási, ismeretterjesztõ anyagba (ALEXANDRA Kiadó). "Zeneszerzõi stílusát szakmai tökéletesség, világos dallamvezetés és egyszerûségre, közérthetõségre törekvés, életszeretet jellemzi." (Kovács Attila: Pécsi Concerto c. könyve 628. o.)  2011.09.29-én a PLUS TV NEWS Hungary felkérésére önálló dokumentum film készült Schóber Tamásról.https://www.youtube.com/watch?v=mzOnYHb6ExI Ezzel bekerült Magyarország jelentõs személyiségei közé! A film megjelenik Magyarország jelentõs személyiségeinek arcképcsarnokában. A film e mellett megjelenik az arcképcsarnok sorozatában internetes felületeken is, de elkészült a DVD, 24 karátos aranyra rögzített változata is, amit az erre a célra kialakított archívumban õriznek a jelen és az utókor számára. A film Szilágyi János riporter, fõszerkesztõ vezetésével készült. 

2014-ben mestertanári fokozatot szerez. A 2015-ben megrendezett Europa Cantat egyik nagykövet kórusának karnagya. Zeneszerzõként meghívják az EC 2015 zeneszerzõi bemutatójára, ahol az 56 részt vevõ ország közül bekerült abba az 5 országba akik élõ bemutatóval képviselhették országunkat. Az élõ bemutató nagy sikert hozott számára. Mûveit, kiadványait, kottáit, CD-it 14 országba vitték el az érdeklõdõ zenei szakemberek, karnagyok, menedzserek. A bemutató sikerét mûveinek elterjedése, az átlagosnál élénkebb érdeklõdés jellemezte. 2015-ben meghívást kap a New York-i Carnegie Hall-ba, ahol a Missa mosso c. mûvének bemutatása, ill. kórusának bemutatkozására nyílik lehetõsége. Erre ebben az évben nem kerülhetett sor, de az amerikai fél meghívása továbbra is érvényben van. 2015 más szempontból is fontos esztendõ, hisz civil kezdeményezést indít egy zenei egyesület létrehozására, a magyar kórusmûvészet hagyományainak ápolására irányuló célrendszer meghatározásával. Így 2015 õszén megalakul a PANNON ZENEI EGYESÜLET, mely elsõként egy gyermekkart hozott létre, majd további énekes közösségek megalakulását tûzte ki céljául. A gyermekkar a PANNON GYERMEKKAR elnevezést tudhatja magáénak. Az egyesület és a gyermekkar támogatói, védnökei között Kodály Zoltánné is kiemelt szerepet vállalt támogatásával, segítségével. 2016-ban újabb meghívás érkezik New Yorkból, immár Schóber Tamás mellett a PANNON GYERMEKKARnak címezve. Számos koncert, hangfelvétel készül a gyermekkarral, új színt visznek Pécs város kulturális életébe! Eindult az amerikai út megvalósításának konkrét tervezése, kivitelezése. Sikerült a kivitelezés, Schóber Tamás a Pannon Gyermekkarral 2017 júniusában lépett színpadra, a New york-i Carnegie Hall-ban. A turné során New Yorkban  több Kodály bemutatót, koncertet tartanak, majd New Yerseyben, New Brunswickba is eljutnak műsorukkal. 

  

 

Már kapható: dalok.hu, Apple Music, Spotify
Kicsinyek Kórusa
2050 Ft/ 10 EUR/ 12 USD

Vajszínû Schtudioton hangjegyfüzet B5- ös méretben/ Cream-coloured Schtudioton exercise book with staves & lines, size: B5
635 HUF/ 2,5 EUR

Már kapható: dalok.hu, Apple Music, Spotify
Mediterrán Pécs
2050 Ft/ 10 EUR/ 12 USD

Schtudioton jegyzetfüzetek, kicsi-nagy/ small and big Schtudioton notebooks
254-381 HUF/ 1-1,5 EUR

Bordó Schtudioton sima füzet B5- ös méretben/ Claret Schtudioton exercise book, blank, size: B5
635 HUF/ 2,5 EUR