Életrajz

 

Schóber Tamás (1963-   ) zeneszerzõ, tanár, karnagy, a Pécsi Tudományegyetem 1. Sz. Gyakorló Általános Iskolájának szakvezetõ tanára, karnagya. Pécsen született, iskoláit is szeretett városában végezte. A Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett 1986-ban ének-zene-népmûvelõ diplomát, mellyel párhuzamosan elvégezte a trombita tanári tanszakot is. Ezt követõen felsõfokú karnagyi diplomát szerzett Budapesten,(Párkai István) ahol zeneszerzõi tanulmányokat is folytatott (Stark Tibor). 2005-ben pedagógiai szakvizsgát tett a BMGE-n. Folyamatos önképzésnek köszönhetõen hangmérnöki, zenei rendezõi "iskolákat" kijárva olyan szakmai tapasztalatokat sajátított el neves budapesti stúdióknál, melyek elengedhetetlenül szükségesek a korszerû hangfelvételek elkészítéséhez. Ezek felhasználásával 1996-tól készít folyamatosan hangfelvételeket, vezeti a zenemûkiadót. Számos együttessel, szólistával dolgozott már együtt, lemezei, kompozíciói eljutottak már a külföldi közönséghez is. CD-i sikeresek, a Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége több aranylemezzel , platinalemezzel ismerte el kiadói, zeneszerzõi tevékenységét. (Bõvebben a munkásság menüpontban tájékozódhat a kedves érdeklõdõ.) 2011.09.29-én a PLUS TV NEWS Hungary felkérésére önálló dokumentum film készült róla, ezzel bekerült Magyarország jelentõs személyiségei közé. A film megjelenik az arcképcsarnok sorozatában internetes felületeken is, de elkészült a DVD, 24 karátos aranyra rögzített változata is, amit az erre a célra kialakított archívumban õriznek a jelen és az utókor számára. A filmet Szilágyi János riporter, fõszerkesztõ vezetésével készítették.https://www.youtube.com/watch?v=mzOnYHb6ExI 2014-ben mestertanári fokozatot szerez. A 2015-ben megrendezett Europa Cantat egyik nagykövet kórusának karnagya. Zeneszerzõként meghívják az EC 2015 zeneszerzõi bemutatójára, ahol az 56 részt vevõ ország közül bekerült abba az 5 országba akik élõ bemutatóval képviselhették országunkat. Az élõ bemutató nagy sikert hozott számára. Mûveit, kiadványait, kottáit, CD-it 14 országba vitték el az érdeklõdõ zenei szakemberek, karnagyok, menedzserek. A bemutató sikerét mûveinek elterjedése, az átlagosnál élénkebb érdeklõdés jellemezte. 2015-ben meghívást kap a New York-i Carnegie Hall-ba, ahol a Missa mosso c. mûvének bemutatása, ill. kórusának bemutatkozására nyílik lehetõsége. 2015 más szempontból is fontos esztendõ, hisz civil kezdeményezést indít egy zenei egyesület létrehozására, a magyar kórusmûvészet hagyományainak ápolására irányuló célrendszer meghatározásával. Így 2015 õszén megalakul a PANNON ZENEI EGYESÜLET, mely elsõként egy gyermekkart hozott létre, majd további énekes közösségek megalakulását tûzte ki céljául. A gyermekkar a PANNON GYERMEKKAR elnevezést tudhatja magáénak. Az egyesület és a gyermekkar támogatói, védnökei között Kodály Zoltánné is kiemelt szerepet vállalt támogatásával, segítségével. 2016-ban újabb meghívás érkezik New Yorkból, immár Schóber Tamás mellett a PANNON GYERMEKKARnak címezve. Számos koncert, hangfelvétel készül a gyermekkarral, új színt visznek Pécs város kulturális, zenei életébe! Eindult az amerikai út megvalósításának konkrét tervezése, kivitelezése. Az út 2017. 06.16-27. között lezajlott. A Pannon Gyermekkar Schóber Tamás vezetésével 2017. júniusában lépett színpadra, a New York-i Carnegie Hall-ban.


 

 

 

Schtudioton felvarrók többféle színben/ Schtudioton patches in big variety of colours
480 HUF/ 2 EUR

Baranya Big Band CD, a legendás jazz nagyze-
nekar lemeze / Baranya Big Band CD, The best songs from the legendary Hungarian big band
1905 HUF/ 8 EUR/ 10 USD

Schtudioton jegyzettömb nagy/ big Schtudioton notebook
381 HUF/ 1,5 EUR

Bordó Schtudioton vonalas füzet B5-ös méretben/ Claret Schtudioton exercise book, lined, size: B5
635 HUF/ 2,5 EUR

Schtudioton jegyzettömb kicsi/ small Schtudioton notebook
254 HUF/ 1 EUR