PANNON GYERMEKKAR - NEW YORK - CARNEGIE HALL


Tisztelt Érdeklődők!

 

Szeretettel ajánljuk figyelműkbe a következő, BAMA.HU-n megjelent cikket:

 

 https://www.bama.hu/kultura/helyi-kultura/pannon-gyermekkar-meghoditotta-new-yorkot-johet-montana-1161741/?utm_content=bufferede38&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

 


 

Saját írásunk helyett, koncertvisszhang egy amerikai tollából:

 

 

Laudetur Zoltán Kodály.

                           Ú T R A V A L Ó


   "A zene, a dal, az ének - legyen mindenkié!" - figyelmeztet Kodály máig élő hitvallása. Ennek azonban a laikus, műkedvelő, vagy vájt fülű hallgatóin kívül még két fontos kritériuma van: Egy hivatástudatában a végletekig megszállott művész-pedagógus, valamint őt, s tanítását, kéréseit, utasításait, elvárásait maradéktalanul betartó, követő, különleges adottságokkal bíró lelkes fiatal énekesek, zenészek csapata.
   Ez a három út találkozott, e ritka feltételek teljesedtek be június 24-én Schóber Tamás karigazgató és a Pécsi Pannon Gyermekkar manhattani hangversenyén. Ennek lehetett tegnap délután szem- és fültanúja a Magyar Házban, az 1100 éves Duna-Tisza menti etnikum, egykor több mint kétszázezer fős newyorki diaszpórájának jelenlevő közönsége. A koncert magával ragadó, káprázatos volt, az átélt élmény, felejthetetlen, örök emlék marad.
   
   A narrátor, konferanse szerepét is betöltő karnagy bevezetőjében elmondta, hogy ezek a rövid, fülbemászó, könnyen dúdolható dalok, dallamok, a zeneirodalom két géniusza, Bartók és Kodály feldolgozásaiban már koránt sem olyan egyszerűek. Megtanulásuk, elsajátításuk nehéz feladatot jelent, gyakorlásuk, összeéneklésük, csiszolásuk hosszú kitartást, türelmet igényel, hogy végül abban a minőségben szólaljanak meg ahogyan szerzőik megírták, ahogy hallani szeretnék, ha még köztünk élnének.
Valóban, aki átlépte a zene végeláthatatlan birodalmának öt vonalas küszöbét, ismeri a sor eleji kulcsok, keresztek, b-k jelentését, némi fogalma van a kvintkör hangnem váltásairól és érzékeli az egyre gyorsuló ritmusú kánonok bonyolult összhangzatát - az a Cipósütő, Lánycsúfoló daloknál, Schóber Mise részletében már sejthette, micsoda gigászi feladat, munka lehetett mindezt az alig két éves fiatal, gyermek énekkarnak "nem középiskolás fokon, (be) taní-tani." Részükről pedig látszatra könnyeden, felszabadultan interpretálni, nekünk átadni.
   Kodály évét ünnepeljük, születésének és halálának kerek évfordulóira emlékezünk. Ez dominált, határozta meg a repertoárt, az egymást pergőn követő dalok, énekek sorrendjét. A műsor szerkesztett formája is zenei mintát követett. Auftakttal indult - Himnusz, Levél az otthoniakhoz - ezt pattogó staccató követte, talán majd minden magyar által ismert vidám, mezei népdal csokor volt egybe kötve. Azután lágy andante, Kodály latin nyelvben való jártasságát élvezhettük. A két zeneóriás legendás barátságára emlékezve váltva csendültek fel néhol fortissimóba erősödő műveik. A de crescendo pianója alatt zsebkendők kerültek elő, amikor Demjén Ferenc Pannonok kérlelő hangján hívogatta haza a fészkétől hétezer kilométerre megült Sólymát! Ez után, da capo al fine, visszatekintettünk az indulásra, Kodály állam alapítónk hozsannájával. Onnan Schóber Credójával még egy ezredévnyit hátrább léptünk, az eredő kinyilatkozásra, az azt követő ősi ítéletre ami után hol tiltva-titokban, mártírként üldöztetve, hol tűzzel-vassal terjesztve szállt apáról-fiúra a hit, ami a műveltség útjára terelte és 2000 évig fenntartotta Európát. (Aminek napjainkban enyhén inog, ingatják fundamentumát?)
   Az Esti dal már a búcsúzás fájó érzését keltette bennünk, Fantasztikus volt a beletoldott variáció, majd váratlanul megint az elmondhatatlanul szép, eredeti, halk Kodály elköszönés a "Jó éjszakát." Végül kolosszális - a zene történek archívumából merített - ötlet volt a Búcsú dal, ami közben a fiatal művészek Josef Haydn-i módon, lassan egyenként, végig énekelve, elhagyták a termet.
   Nehéz volt szavakat találni, bölcsnek hangzó mondatokat fogalmazni, sematikus gratulációkat ismételgetni. Ritkán használt fogalmak: Lét, Küldetés, Végtelen, Ős-Szeretet... kavarogtak bennünk. A zene emberi lelket tágító húrjai pattanásig feszültek, a harmóniák szférákba ívelő határait ezen a délutánon áhítattal léptük át. Ehhez talán még egy jelenlevő profi muzsikus sem tudott volna bármit kiegészíteni, hozzáfűzni.
Talán ha társművészetekhez, a lírához, költészethez fordulnánk segítségért? Mert a vers is zene, a sor végi összecsengő rímek, a magas és mély magánhangzók váltakozó tonikája, a szótagok időmértékes ritmusa is harmóniát sző, dallamot ébreszt olvasóiban, hallgatóiban.

   Kodály Zoltán, a "Nemzet Ének tanára", szülőfaluja, a galántai mezítlábas gyerekeknek ajánlotta a Kis bicínia füzeteket. Én most útravalóul hozzátok, fiatal pécsi, Pécs környéki dalnokokhoz szólok, idézem az elcsatolt Felvidék talán legnagyobb költőjének megindító sorait. Lehet néhány év múlva elhagyjátok a kórust, különböző szakokon tanultok tovább, eltérő hivatást gyakoroltok, más foglalkozást űztök majd. A zene, a kodályi ars poeticát szolgálva, csupán kíséri, kiegészíti, olykor talán elviselhetőbbé teszi életeteket. De addig is, kérlek, kérünk benneteket:
                  "Vagy ha elmult, s többé vissza nem jő,
                    A víg ének, s régi kedvetek,
                    Legyen a dal fájdalmas, merengő,
                    Fiaim, csak énekeljetek.
                                                         (Tompa Mihály)

Szerencsés hazautazást, kedd reggeli jó leszállást kívánok,

Lődi Ákos
New York, 2017. Június 25-én. 

 


 

Carnegie Hall elérhetősége, közvetlen információk a programról:

 

 

https://www.carnegiehall.org/Calendar/2017/6/19/0800/PM/Masterwork-Festival-Chorus/ 

 

http://www.mcp.us/upcoming-events/2017/6/19/durufl-requiem-national-childrens-festival-chorus 


 

A

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

A PANNON GYERMEKKAR

"KIEMELT FÕ TÁMOGATÓJA"

 

elérhetõség: https://pte.hu

PTE Pedagógusnapi ünnepség összefoglaló videó:

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=wEG26s3sSd4

 

 

 

A Pannon Gyermekkar New York Citybe készül

videó itt:

 

 

A Pannon Gyermekkar New York Citybe készül

 

 

 

Pannon Gyermekkar a Carnegie Hallban

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbV-DAvzUbU

 

 

 


 

Tisztelt Érdeklődők, Támogatóink!

A napokban megkezdődött a Pannon Gyermekkar (és más gyermekkarok) koncertjére a jegyek árusítása New Yorkban, a Carnegie Hallban! Találkozzunk személyesen is!

A Pannon Gyermekkar "KIEMELT FŐ TÁMOGATÓJA" a 

Pécsi Tudományegyetem.

Magyarország első egyeteme.

2017. április 22.

 


 

A

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

a

Pannon Gyermekkar

"KIEMELT FŐ TÁMOGATÓJA" 

www.nka.hu

 

Örömteli hír!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Balog Zoltán miniszter úr az NKA miniszteri keretéből jelentős, nem visszatérítendő támogatásáról juttatott el szándéknyilatkozatot egyesületünknek. A támogatás a Pannon Gyermekkar New York-i utazását, a Carnegie Hallban történő gyermekkari koncertprogramon való részvételét, a magyar kóruskultúra nemzetközi népszerűsítését, Kodály (és más magyar szerzők) műveinek amerikai bemutatását támogatja.

Ezzel a jelentős támogatással a 

Nemzeti Kulturális Alap 
a Pannon Gyermekkar 

"KIEMELT FŐ TÁMOGATÓJA"
lett. 

Köszönettel tartozunk:

MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNAK, 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Balog Zoltán miniszter úrnak,
a Kulturális Államtitkárságnak, Dr. Hoppál Péter államtitkár úrnak.
Köszönjük a hitet, a belénk vetett bizalmat, a támogatást!

PANNON ZENEI EGYESÜLET
elnöksége

 


 

Tisztelt Érdeklődők, Segítőink, Mindenki, akit foglalkoztat a Pannon Gyermekkar előtt álló kihívás megvalósítása!

Újabb jó hírről számolhatunk be: 

PANNON HŐERŐMŰ 
a Pannon Gyermekkar 
"ARANY FOKOZATÚ " támogatója lett!

Köszönet jár a vállalat vezetésének, az érzékenységéért melyet a felnövekvő nemzedék iránt tanúsít, valamint köszönjük azt a hozzáállást, melyben elkötelezetten felelősséget vállaltak a program sikeres megvalósításáért. 
Köszönjük ezen kívül a konkrét tennivalók lebonyolítását végző munkatársaknak a pontos, precíz, korrekt, ügyintézést, gyorsaságot. 
Jó megtapasztalni azt is, hogy ha valaki tud, és akar másokon segíteni, az példájával ténylegesen egy nagyobb közösséget emel minőségileg magasabb szintre. Ráadásul önzetlenül teszi. Azt hiszem, így tényleg érdemes gyerekeket nevelni, szépre, jóra, ZENÉRE! 
Célunk megvalósításához egy nagy lépéssel ma is közelebb kerültünk!
PANNON ZENEI EGYESÜLET
elnöksége

 


 

Elérhetõség: pannon@schtudioton.com

 

Facebook: https://www.facebook.com/Pannon-Gyermekkar-1395760524058831

 

 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2ipUIbAltjc 

  

 


 

A Pannon Gyermekkar nagy lehetõség elõtt áll!

Örömteli hírrõl számolhatunk be: A Pannon Gyermekkar meghívást kapott New Yorkba, a Carnegie Hallba megrendezendõ gyermekkari koncertprogramra. Ez az örömteli alkalom lehetõséget ad Kodály Zoltán halálának 50. évfordulójára való méltó megemlékezésre a New York-i magyarság számára, ahol a gyermekkar (más szerzõk mellett) KODÁLY ZOLTÁN gyermekhangokra írt karmûveibõl összeállított mûsorát mutatja be. Ezzel a mûsorukkal több koncerten is szerepelhetnek. Több New York-i koncert mellett New Yerseyben, Connecticutban is közönség elé léphet a gyermekkar. Az út megvalósulásához szükséges anyagi fedezet azonban még nem áll teljes mértékben rendelkezésükre! Kérjük, ha fontosnak tartja és lehetõsége van rá, támogassa a kórus utazásának megvalósulását! Köszönet mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal hozzájárulnak a gyermekkar missziójához! Köszönjük az eddig folyósított adományokat, és azok támogatását is, akik ezután csatlakoznak az adományozókhoz! Támogatásokat az alábbi számlán tudjuk fogadni:

 

Pannon Zenei Egyesület

Számlaszám: 50800111 - 15491790

 

Az anyagi áldozatot vállaló adományozók névsorát hamarosan megismertetjük a nagyközönséggel !

 


 

 

Zenei csemege Bach rajongóknak!

 

A Pannon Gyermekkar 2017. április 13-án közremûködik J.S. Bach.: Máté passió c. monumentális alkotásának elõadásában.

 

részletek itt:  

 

 http://www.pfz.hu/rendezvenyeink/koncert/mate-passio-husveti-unnepi-hangverseny/2017-04-13/994

 

 


 

Szeretettel ajánlom mindenkinek a következõ koncertet!

 

2016.december 9-én a Pécsi Törvényszéken énekel a Pannon Gyermekkar, az utazásukért szervezett jótékonysági koncerten.

A koncert díjmentes és 15 órakor kezdõdik.

Fellépnek:

 • Pécsi Törvényszék kórusa
 • Him Singers Énekegyüttes
 • Cantissimo Kórus
 • Pannon Gyermekkar
Szeretettel várjuk a kórusmuzsikát kedvelõket a közönség soraiba! 

Csorba Gyõzõ születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepi koncertre kerül sor, melyen a Pannon Gyermekkar is szerepel.

A valódi költõ

2016. nov 23 19:00 | Kodály Központ

Felnõtteknek | Szabadon választható koncertek 2016/2017.  |

 

Mûsor

 
 • Bartók Béla: Két portré − Egy ideális 
 • Balatoni Sándor: Zöld és fény (A szerzõ vezényletével)
 • Weber Kristóf: A Halál újabb énekei − 1-5. és 10. tétel
 • Dr. Szabó Szabolcs: Március (A szerzõ vezényletével)
 • Schóber Tamás: Õszi kert 
 • Csorba Gyõzõ: Töredék Bartókról; Ritmus, rend, zene; Igénytelen Faust - Versek László Rebeka és Martos Hanga elõadásában
 • Liszt Ferenc: Faust-szimfónia

 

A Pannon Gyermekkar szeptemberi fellépései a következõk:


 • 2016. szeptember 23. Szaporca, Ormánság-Bõköz Kulturális Fesztivál ( 15 óra 30 perc Református templom)
 • 2016. szeptember 25. Kodály Központ Pécs, Ars Sacra fesztivál Vedres Csaba: Miserere c. mûvében mûködik közre (19 óra 30 perc)
 • 2016. szeptember 30. Árkád bevásárlóközpont Pécs,  Zeneszüret fesztivál (14 óra 30 perc)
 • 2016. szeptember 30. Mága Zotán jótékonysági koncert, közremûködés (18 óra, Református templom Pécs, Szabadság utca)

 


Tisztelt Érdeklõdõk!

 

 


A gyermekkar az új évad közeledtével, újból tagfelvételt hirdet!


A Gyermekkar hamarosan, 2016. augusztus végén biztosít lehetõséget a jelentkezõk meghallgatására.

A meghallgatást 2016. augusztus 25-én 15 órától tartjuk Pécsett, a Mûvészetek és Irodalom Házában. 

Ettõl kezdve, minden hétfõn és csütörtökön 15 órától 17 óráig várjuk az új tagokat szeptember elsõ felében.

Várjuk elõzetes jelentkezésüket a gyermekkar e-mail címén, ill. a 30/9695-433 telefonon. (10-16 éves korig)

 

 

 


 

Pannon Gyermekkar - bemutatkozás

2016. június 5-én, vasárnap, bemutatkozott a Pannon Gyermekkar!
A teltházas eseményen 1 órás mûsort mutatott be az együttes. Köszönjük a sok tapsot, erkölcsi és anyagi támogatást, a lelkes gratulációkat, bíztató mondatokat! Örülünk, hogy Kodály, Bartók, Karai mûvei újból kiállták az idõ próbáját! Szeretjük énekelni õket, nem gondoltuk, hogy ilyen szívesen fogadja ezt a közönség.
Vezényelt: Rébék - Nagy András, Schóber Tamás.
A koncert rendezõje: Pannon Zenei Egyesület
A képes beszámoló fotóit Bobánovics Gabriella készítette, a Pannon Zenei Egyesület alelnöke

  


2016. májusi próbarend:

2016 május 2. 15-17 óráig

   5. 15-17-óráig

   9. 15-17 óráig

  12. 15-17 óráig

  16. Pünkösd, nem lesz próba !

  19. 15-17 óráig

  23. 15-17 óráig

Innentõl a felkészülés függvényében fogunk próbákat tartani a siker érdekében.

Kérem, mindenki készüljön arra, hogy csak felkészülten szerepelhet!

A pontos idõpontokat a késõbbiek folyamán adom közre.

Szereplés:

2016. 06.04. (szombat) Pécsi bácsi fesztivál

2016. 06.05. (vasárnap) 18 óra - bemutatkozó koncert (Arészletekrõl késõbb adunk információt!)

 


 

Az alábbiakban a 2016. áprilisi próbarendrõl, programjainkról tájékozódhatnak:

2016.április

       7. csütörtök 15-17 óráig próba

     11. hétfõ 15-17 óráig próba

     14. csütörtök 15-17 óráig próba

     18. hétfõ 15-17 óráig próba

     21. csütörtök 15-17 óráig próba

     23. szombat 9 órától 13 óráig KIRÁNDULÁS A MECSEKEN !

     25. hétfõ 15-17 óráig próba

     28. csütörtök 15-17 óráig próba


Tagfelvételi felhívás a Pannon Gyermekkarba

ÁLLJ KÖZÉNK!

LÉGY TAGJA EGY KIVÉTELES CSAPATNAK!

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülõk, Érdeklõdõk!

A PANNON GYERMEKKAR  tagfelvételt hirdet 10-16 éves korú gyermekek számára.

A gyermekkar céljai közt a hagyományos magyar gyermekkari kóruskultúra megõrzése mellett új mûvek bemutatása, más zenei együttesekkel, zenekarokkal történõ közös koncertezés, a magyar és egyetemes kórusmuzsika népszerûsítése itthon és külföldön egyaránt szerepel. A mûvészeti vezetés magas színvonalú, speciálisan igényes kórushangzás megvalósítását tûzte ki célul, amelynek részeit képezi mind a tiszta intonáció, mind a kifinomult hangzáskultúra és a szövegmondásban testet öltõ artikuláció is. 

A gyermekkar minden olyan pécsi, Pécs környéki jó hangú, énekelni vágyó gyermek jelentkezését várja, aki egyetért céljainkkal, szeretettel, szívesen énekel kórusban, szereti a jó közösséget, vállalja az énekléssel és szereplésekkel járó terhelést és a produkciókhoz személyiségével, tudásával, tenniakarásával hozzá tud járulni.

A felvételizõket egy szakmai bizottság fogja meghallgatni.
A meghallgatás nem nyilvános, azon a bizottság és a felvételizõ van jelen. A meghallgatás sikerességérõl e-mail-ben küldünk tájékoztatást.

A felvételi meghallgatás során a következõ tevékenységeket tartjuk szem elõtt

 • Egy gyors és egy lassú tempójú magyar népdal éneklését
 • Ritmus-, intonációs-, zenei hallás készségét
 • Egyéb zenei készségeket

Jelentkezés: a fenti e-mail-en, vagy személyesen, az alábbiakban feltüntetett próbarend idõpontjainak egyikén.

 

2016. március

 • 21. hétfõ        15-17 óra
 • 24. csütörtök 15-17 óra
 • 28. hétfõ         elmarad (húsvét)
 • 31. csütörtök 15- 17 óra

Helyszín: Mûvészetek és Irodalom Háza Pécs, Széchenyi tér 7-8.

 Kérjük legyen segítségünkre, hogy Kodály szellemiségében folytathassuk tevékenységünket, az általa kikövezett úton!

GYERE ÉS ÉNEKELJ!
ÉPÍTSÜNK KODÁLY ORSZÁGÁBAN ÚJ ZENEI KÖZÖSSÉGET ÉS MUTASSUK MEG EGYÜTT ÉRTÉKEINKET A VILÁGNAK!


PANNON ZENEI EGYESÜLET

elnökség


Kedves Pannonosok!

Az alábbiakban a márciusi próbarendet láthatjátok.

Kérek mindenkit, hogy pontosan tájékozódjon, tartsa be a próbarendet!

2016. március

03. csütörtök 15-17 óra

07. hétfõ        15-17 óra

10. csütörtök 15-17- óra

14. hétfõ       elmarad (márc. 15.)

17. csütörtök 15-17 óra

21. hétfõ        15-17 óra

24. csütörtök 15-17 óra

28. hétfõ         elmarad (húsvét)

31. csütörtök 15- 17 óra

  


Pannon Gyermekkar facebook!
2016.02.05. 22:25:08

Tisztelt érdeklõdõk!

Elkészült a Pannon Gyermekkar facebook oldala, melyen napra készen követhetik a gyermekkar történéseit, tarthatnak kapcsolatot a gyermekkarral! 

Legyen örömteli a Pannon Gyermekkarral kialakított kapcsolata!

Kérjük kísérje munkánkat figyelemmel!

A Pannon Gyermekkar vezetõsége 


Elkészült a Pannon Gyermekkar elérhetõsége!
2016.02.02. 22:59:04

pannon@schtudioton.com 


Az új gyermekkar hivatalos neve
2016.01.28. 21:16:47

Tisztelt Érdeklõdõk!

Gyermekkarunk (Kodály Központ rezidens Gyermekkara) hivatalos elnevezése:

PANNON GYERMEKKAR / PANNON CHILDREN CHOIR

Mostantól, tehát ez a név fémjelzi a Pannon Zenei Egyesület által fenntartott gyermekkart.

A Pannon Zenei Egyesület Elnöksége 


2015.12.16. 23óra 01

Tisztelt Látogatóink!

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a gyermekkar képviseletében történõ elsõ fellépés igen sikeres volt.

A kiválasztott gyerekek kíválóan teljesítettek, kitartóan dolgozták végig e nehéz próbafolyamatot.

A szólista személye az utolsó pillanatban lett kiválasztva. A kiválasztott kórustag Abonyi Veronika volt.

Vele párhuzamosan, egyenértékû felkészüléssel "bevetésre" készen állt rendelkezésre: Rigó Anna és Divéki Marcell.

Köszönet érte a gyerekeknek és szüleiknek az  áldozatvállalással járó nehézségek ellenére is, hogy támogatták felkészülésünket, próbáinkat, szereplésünket.

Nem mindennapi dolog a világ egyik legrangosabb koncerttermében, élõ rádióadásban szerepelni.

Gratuláció és köszönet mindenkinek, aki lehetõvé tette a produkció megvalósulását!

Folytassuk tehát a megkezdett munkát, meghozza gyümölcsét!

Schóber Tamás

A képekre kattintva tájékozódhatunk.

Ünnepi hangulatban zajlott a Kodály Központ születésnapja, öt évvel a 2010. december 16-i megnyitás után. 

A Gálakoncerten közremûködött:
Pannon Filharmonikusok
Nemzeti Énekkar (karig.: Antal Mátyás)
Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórus (karig.: Dobos László és Vass András)
Baráti Kristóf hegedû
Bogányi Tibor gordonka
Horváth István tenor
Vezényelt: Bogányi Tibor 

Köszönjük a részvételt a mûvészeknek és látogatóinknak!


2015.12.15.

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülõk, Érdeklõdõk!


Azt hiszem, méltó kezdésnek tekinthetjük azt a tényt, hogy gyermekkarunk elsõ lehetõsége a bemutatkozásra, szóló produkcióban realizálódik.
Mint ismeretes, a gyermekkar tagjai közül választották ki a szólistákat, Márta István: Tér-idõ c. mûvének gyermekhangra írt  szólójának eléneklésére.
A mû  õsbemutatója a Kodály Központ 5 éves jubileumi ünnepi hangversenyén hangzik el, 2015. december 16-án, szerdán, 20 órai kezdettel.
A mûvet bemutatja a Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórusa, hangszeres kísérõi, felnõtt szólisták és gyermekkarunk szólistája. Vezényel: Vass András
Tudjuk, hogy közülünk egy ember fog szerepelni, de azt is tudjuk, hogy mindannyian megtanultátok a mûvet és képes lenne bármelyiktek megszólaltatni!  Egyedül a mû adottságai okán lett három gyermek kiválasztva.
Név szerint: Rigó Anna, Divéki Marcell és Abonyi Veronika. Mindhárman folyamatosan, ugrásra készen várják a feladat megvalósítását. Egy ember fog szerepelni, de a kórusunkat képviseli és annak a jó hírnevét alapozza meg. Tehát nagy a felelõsség, de meg tudjuk csinálni!
Köszönöm önzetlenségteket és a felkészülésre fordított idõt!
Hogy fokozzam a meglepetéseket, itt írom Nektek, hogy a koncertet a Bartók Rádió élõ egyenes adásban közvetíti a már említett idõpontban. 
Nagyon büszkén  gondolok  Rátok és örömmel nyugtázom, hogy ez szép folyamat kezdete. Hallgassátok tehát a mûsort és legyetek büszkék önmagatokra és társaitokra egyaránt!
Hiszem, hogy sikerülni fog és a hétfõi próbán lesz mirõl beszélnünk.
Ma kétórás fárasztó próbán vagyunk túl, ahol a szerzõ személyesen is jelen volt. Ez zenetörténeti jelentõségû, és ezért már együtt dolgoztunk meg!
Schóber Tamás

 

Tisztelt Látogatóink, Érdeklõdõk!

Újonnan alakult gyermekkarunkat az a nem mindennapi megtiszteltetés érte, hogy felkérést kapott a Kodály Központ 5 éves jubileumi koncertjén történõ szereplésre. Egészen pontosan, Márta István: Tér-Idõ c. mûvének bemutatásában kaptunk szerepet egy szóló betét éneklésére. Az elmúlt napokban a zeneszerzõ és a Pannon Filharmonikusok állandó karmestere, Vass András tette tiszteletét próbánkon, hogy kiválasszák a mû bemutatására legmegfelelõbb énekesünket. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a meghallgatás eredményeképpen minden kórustagunk egyformán megfelelt a z éneklés elvárásainak, csupán a mû hangulata, a gyerekek hangszíne, a különféle"figurák" megjelenítésében volt csupán különbség. Így gyermekkarunkat képviselõ elsõ szereplésünk 2015. december 16-án, 20 órakor lesz a Kodály Központban. Mérhetetlenül büszkék vagyunk a gyerekek lelkes hozzáállására és arra, hogy lehetõségünk nyílt erre a bemutatkozásra. A szólísta személye csupán az elõadás elõtt fog kiderülni.

A SCHTUDIOTON Csapata

 


 Figyelem!

A Kodály Központ leendõ rezidens gyermekkarába  már csak leányok jelentkezését várjuk, a nagy érdeklõdésre való tekintettel  igen korlátozott létszámban. 

Megértésüket köszönjük!

Jelentkezni mostantól már csak személyesen lehet a próbák elõtt, vagy után!

Próbák: minden hétfõn és csütörtökön 15-17 óráig, Pécsett, a Mûvészetek és Irodalom Házában. (Széchenyi tér 7-8.)

 


 

  

Alapítás: 2015. szeptember 1. 

Számlaszám: Pannon Zenei Egyesület - Szigetvári Takarék  50800111 - 15491790


 

Pannon Zenei Egyesület Gyermekkarának próbái 
2015.12.01. 21:41:26

2015. december  (MIH - Mûvészetek és Irodalom Háza, a telephelyünk, Pécs - Széchenyi tér 7-8)

03. csütörtök 15-17-ig

07. hétfõ 15-17-ig

10. csütörtök 15-17-ig

14. hétfõ 15-17-ig

17. csütörtök NEM LESZ PRÓBA

21. hétfõ 15-17-ig

2015. 12..22. - 2016. 01.03-ig TÉLI SZÜNET!

Az elsõ próba:  2016. január 04-én, hétfõn lesz 15-17-ig


 

 

Schtudioton jegyzetfüzetek, kicsi-nagy/ small and big Schtudioton notebooks
254-381 HUF/ 1-1,5 EUR

Schtudioton jegyzettömb kicsi-nagy, többféle színben/ small and big Schtudioton notebooks in big variety of colours
254-381 HUF/ 1 -1,5 EUR

Sötétkék Schtudioton négyzethálós füzet B5- ös méretben/ Navy blue Schtudioton exercise book, squared, size: B5
635 HUF/ 2,5 EUR

Bordó Schtudioton sima füzet B5- ös méretben/ Claret Schtudioton exercise book, blank, size: B5
635 HUF/ 2,5 EUR

Már kapható: dalok.hu, Apple Music, Spotify
Mediterrán Pécs
2050 Ft/ 10 EUR/ 12 USD